Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4456/00148/24112022/165750 - E5KNKI1
Дата/Час: 24.11.2022 16:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №695461 / 2022-11-14 / 152 / ч4
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: Мармарай ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, с. Престой, адрес: с. Престой, ЕИК: 204964681
Пътува до:
Получател: Мармарай ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, с. Престой, адрес: с. Престой, ЕИК: 204964681
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Престой - с. Престой1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0994ВК
Километри: 0
Превозва се от: ленко Атанасов
Спедитор: Александър Стоянов (А5664)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³