Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00905/24112022/161951 - BBED977
Дата/Час: 24.11.2022 16:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №693453 / 2022-10-27 / 1190 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Сушево - Мобилна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р07226
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Георгиев
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 6.8 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 6.8 м³
Всичко: 1 бр. / 17 пр.м³ / 6.8 м³