Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12026/00568/24112022/162732 - 69E628Y
Дата/Час: 24.11.2022 16:28
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: ,,Дари старт" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Добруджа"№ 22а, ЕИК: 204206896
Пътува до:
Получател: ,,Дари старт" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Добруджа"№ 22а, ЕИК: 204206896
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Калипетрово - база Калипетрово
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС8920АК
Номер на ремарке: СС0638ЕН
Километри: 0
Превозва се от: красимир атанасов
Спедитор: Веселин Димитров (А 6529)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 43 пр.м³
Куб.м³ 25.8 м³
Общо: 1 бр. / 43 пр.м³ / 25.8 м³
Всичко: 2 бр. / 45 пр.м³ / 27 м³