Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00377/24112022/170037 - C91A54B
Дата/Час: 24.11.2022 17:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683101 / 2022-08-25 / 85 / м
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" EООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Троян
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1142ВВ
Номер на ремарке: Е4141ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Гетов
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.71 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.14 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 17.1 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 17.1 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.14 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.28 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.28 м³
Всичко: 5 бр. / 41 пр.м³ / 23.37 м³