Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00508/24112022/170826 - 6738A2A
Дата/Час: 24.11.2022 17:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №689927 / 2022-10-03 / 47 / к
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Зелено дърво - 42.849575 25.315221
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2795ВН
Километри: 0
Превозва се от: Светлин Цанков
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Бук
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³