Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00509/24112022/173012 - E37QC3A
Дата/Час: 24.11.2022 17:31
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ0586СТ
Номер на ремарке: С3427ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Бук
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 6
Пр.м3 47 пр.м³
Куб.м³ 28.2 м³
Общо: 6 бр. / 47 пр.м³ / 28.2 м³
Всичко: 7 бр. / 51 пр.м³ / 30.6 м³