Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4614/00029/25012023/091930 - 2E86855
Дата/Час: 25.01.2023 09:20
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: гр. Цар Калоян - Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е1952НК
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Топалов
Спедитор: Деян Иванов (А 5881)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 53
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 53 бр. / 4.5 м³
Всичко: 53 бр. / 4.5 м³