Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13846/00029/25012023/110004 - 30W0AJE
Дата/Час: 25.01.2023 11:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №698756 / 2023-01-02 / 1137 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - до временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2041АХ
Километри: 0
Превозва се от: Петко Бъчваров
Спедитор: Мюстеджеб Мехмед (Б8730)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 5.06 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 5.06 м³
Всичко: 1 бр. / 11 пр.м³ / 5.06 м³