Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4656/00008/25012023/110156 - B8AE1D6
Дата/Час: 25.01.2023 11:02
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "Акация Трейд" ЕООД, обл. Шумен, общ. Хитрино, с. Хитрино, адрес: ул. "Иван Вазов" №10, ЕИК: 204418796
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 43.98691 26.63146
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04400
Километри: 0
Превозва се от: Деян Петров
Спедитор: Иван Тодоров (А 5818)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³
Всичко: 2 бр. / 14 пр.м³ / 7.25 м³