Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00068/25012023/120435 - 561DD7E
Дата/Час: 25.01.2023 12:05
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.002199. 26.643376
Данни за ПС:
Номер на ПС: С20530
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стоянов
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 143
Куб.м³ 5.39 м³
Общо: 143 бр. / 5.39 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 220
Куб.м³ 6.72 м³
Общо: 220 бр. / 6.72 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 0.96 м³
Общо: 20 бр. / 0.96 м³
Всичко: 383 бр. / 13.07 м³