Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13846/00036/25012023/123120 - FGO26O1
Дата/Час: 25.01.2023 12:31
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: "Фазерлес"АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7863РВ
Номер на ремарке: СС5606ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Любомир Велинов
Спедитор: Мюстеджеб Мехмед (Б8730)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 6
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 25.3 м³
Общо: 6 бр. / 55 пр.м³ / 25.3 м³
Всичко: 6 бр. / 55 пр.м³ / 25.3 м³