Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00039/25012023/123144 - N7548B1
Дата/Час: 25.01.2023 12:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №707372 / 2023-01-17 / 324 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0076КМ
Номер на ремарке: Р7004ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Цанко Цанев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 51
Куб.м³ 8.45 м³
Общо: 51 бр. / 8.45 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.6 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 24 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³
Всичко: 53 бр. / 44 пр.м³ / 35.05 м³