Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00068/25012023/123220 - S15W2A6
Дата/Час: 25.01.2023 12:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №700342 / 2023-01-04 / 46 / ц
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Буйновци - с. Буйновци Гатерен цех
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2815КН
Километри: 0
Превозва се от: Шукрю Алиев
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.97 м³
Общо: 5 бр. / 1.97 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 31
Куб.м³ 5.89 м³
Общо: 31 бр. / 5.89 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 14
Куб.м³ 1.6 м³
Общо: 14 бр. / 1.6 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 2
Куб.м³ 0.16 м³
Общо: 2 бр. / 0.16 м³
Всичко: 52 бр. / 9.62 м³