Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00030/25012023/115148 - 848977P
Дата/Час: 25.01.2023 12:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №698035 / 2022-12-30 / 1163 / о
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Илхан Неджатов Мехмедов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богданци, адрес: ул. Г. Бенковски 5
Пътува до:
Получател: Илхан Неджатов Мехмедов, обл. Разград, общ. Самуил, с. Богданци, адрес: ул. Г. Бенковски 5
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Богданци - ул. Г. Бенковски 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР03905
Километри: 0
Превозва се от: Илхан Мехмедов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³