Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11885/00008/25012023/124124 - A987932
Дата/Час: 25.01.2023 12:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №699545 / 2023-01-03 / 386 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "АГРО ЛЕС 2004" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."Хубан Кънев" 36, ЕИК: 201519427
Пътува до:
Получател: Лестрейд М Еоод, обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, адрес: Тузлужки герой 53, ЕИК: 201749652
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона Свилоцел
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН9912КМ
Номер на ремарке: ВТ3193ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Мариан Стоянов
Спедитор: Красимир Колев (1719)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 42 пр.м³
Куб.м³ 23.1 м³
Общо: 1 бр. / 42 пр.м³ / 23.1 м³
Всичко: 1 бр. / 42 пр.м³ / 23.1 м³