Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00010/25012023/124417 - 46C9E1U
Дата/Час: 25.01.2023 12:44
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №703089 / 2023-01-09 / 29 / з
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 2.44 м³
Общо: 4 бр. / 2.44 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.49 м³
Общо: 2 бр. / 0.49 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 43
Куб.м³ 9.46 м³
Общо: 43 бр. / 9.46 м³
Всичко: 50 бр. / 3 пр.м³ / 14.19 м³