Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00016/25012023/124530 - BBE0G74
Дата/Час: 25.01.2023 12:45
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ГюнайХасанов, обл. Разград, общ. Завет, с. Брестовене, адрес: Ул.Преслав12
Пътува до:
Получател: ГюнайХасанов, обл. Разград, общ. Завет, с. Брестовене, адрес: Ул.Преслав12
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Брестовене - Ул.Преслав12
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: АбдилБеляйдин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 25
Куб.м³ 4 м³
Общо: 25 бр. / 4 м³
Всичко: 25 бр. / 4 м³