Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13169/00135/25012023/125730 - 2BAEFM8
Дата/Час: 25.01.2023 12:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №705642 / 2023-01-12 / 339 / з
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Манастирско - кариерата
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО7732СК
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Дичев
Спедитор: Никола Иванов (Б 8078)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³