Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4656/00010/25012023/125746 - 26E469A
Дата/Час: 25.01.2023 12:58
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "Акация Трейд" ЕООД, обл. Шумен, общ. Хитрино, с. Хитрино, адрес: ул. "Иван Вазов" №10, ЕИК: 204418796
Пътува до:
Получател: "Акация Трейд" ЕООД, обл. Шумен, общ. Хитрино, с. Хитрино, адрес: ул. "Иван Вазов" №10, ЕИК: 204418796
Направление: Обл. Шумен, Общ. Хитрино
Адрес: с. Хитрино - ул. Възраждане 77
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н2117ВВ
Номер на ремарке: Н6031ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Йорданов
Спедитор: Иван Тодоров (А 5818)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 4 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 20 м³
Общо: 4 бр. / 40 пр.м³ / 20 м³
Всичко: 8 бр. / 60 пр.м³ / 31 м³