Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13606/00069/25012023/125531 - H8F18BB
Дата/Час: 25.01.2023 12:59
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: гр. Бургас, Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: място за претоварване, обл. Силистра, общ. Алфатар, с. Алеково, адрес: 435026 271915
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - 435026 271915
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4563АМ
Километри: 0
Превозва се от: Ивелин ангелов
Спедитор: Трендафил Петров (А 6536)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.05 м³