Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4655/00003/25012023/130312 - C83HC62
Дата/Час: 25.01.2023 13:05
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - УЛ. "1-ва"-1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3142АН
Номер на ремарке: СС5474ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Дженков
Спедитор: Пламен Петров (А 5827)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 143
Куб.м³ 5.39 м³
Общо: 143 бр. / 5.39 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 640
Куб.м³ 19.77 м³
Общо: 640 бр. / 19.77 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 0.96 м³
Общо: 20 бр. / 0.96 м³
Всичко: 803 бр. / 26.12 м³