Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4472/00003/25012023/130309 - 26Q2F33
Дата/Час: 25.01.2023 13:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №698218 / 2022-12-30 / 108 / н
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Пътува до:
Получател: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - с.Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6549ВН
Километри: 0
Превозва се от: Христо Йотов
Спедитор: Мирослав Радионов (A 3861)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³