Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4614/00032/25012023/130559 - 739E169
Дата/Час: 25.01.2023 13:06
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - ул.Стефан Караджа"№4
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т8536КТ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Деян Иванов (А 5881)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 103
Куб.м³ 9 м³
Общо: 103 бр. / 9 м³
Всичко: 103 бр. / 9 м³