Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00275/07022023/110228 - C7F6F0B
Дата/Час: 07.02.2023 11:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №702097 / 2023-01-06 / 1129 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Бюлент Ахмед Расим, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: Етър 6
Пътува до:
Получател: Бюлент Ахмед Расим, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: Етър 6
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Подайва - Етър 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4486ВА
Километри: 0
Превозва се от: Ашкън Ахмедов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 5.2 м³