Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12945/00054/07022023/110710 - D78ED47
Дата/Час: 07.02.2023 11:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701612 / 2023-01-05 / 297 / ж
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД ГР.СВИЩОВ, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промиплена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Секулово - УлМир1
Данни за ПС:
Номер на ПС: В5459
Километри: 0
Превозва се от: ОктайСали
Спедитор: Невзат Хюсеин (А 7698)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Всичко: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³