Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13146/00118/07022023/112708 - 15NEE38
Дата/Час: 07.02.2023 11:27
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Здравец - временна претоварителна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р07226
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Георгиев
Спедитор: Християн Христов (Б 3515)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 83
Куб.м³ 9.7 м³
Общо: 83 бр. / 9.7 м³
Всичко: 83 бр. / 9.7 м³