Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00061/07022023/112714 - R1F17ZC
Дата/Час: 07.02.2023 11:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №707753 / 2023-01-18 / 288 / д
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Лесбул трейд ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 20, ЕИК: 201520550
Пътува до:
Получател: Място за претоварване, обл. Силистра, общ. Алфатар, с. Алеково, адрес: 43°50'15"27°20'56"
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - 43°50'15"27°20'56"
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТХ2539ХР
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Славов
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.24 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.24 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.24 м³