Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00276/07022023/112941 - HE5B842
Дата/Час: 07.02.2023 11:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №702097 / 2023-01-06 / 1129 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Шенер Таиб Шюкрю, обл. Разград, общ. Исперих, с. Белинци, адрес: В Левски 22
Пътува до:
Получател: Шенер Таиб Шюкрю, обл. Разград, общ. Исперих, с. Белинци, адрес: В Левски 22
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Белинци - В Левски 22
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТRАКТОRSRЕМАRКЕ
Километри: 0
Превозва се от: Шенер Шюкрю
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³