Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00038/07022023/112647 - YDCDOX4
Дата/Час: 07.02.2023 11:31
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ГОРАИНВЕСТ" АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: БУЛ. ТУТРАКАН 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: "ГОРАИНВЕСТ" АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: БУЛ. ТУТРАКАН 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - БУЛ. ТУТРАКАН 49А
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р2791ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ерол Керим
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.22 м³
Общо: 5 бр. / 1.22 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 106
Куб.м³ 11.92 м³
Общо: 106 бр. / 11.92 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 174
Куб.м³ 10.2 м³
Общо: 174 бр. / 10.2 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 56
Куб.м³ 5.82 м³
Общо: 56 бр. / 5.82 м³
Всичко: 341 бр. / 29.16 м³