Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00035/07022023/114658 - 4A05F5B
Дата/Час: 07.02.2023 11:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №709766 / 2023-01-26 / 199 / ч
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул. Гео Милев 19
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7689КК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Филипов
Спедитор: Ефраим Махмудов (А-8204)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 133
Куб.м³ 5.09 м³
Общо: 133 бр. / 5.09 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 90
Куб.м³ 1.206 м³
Общо: 90 бр. / 1.206 м³
Всичко: 223 бр. / 6.296 м³