Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00130/07022023/115636 - 9DDBD6E
Дата/Час: 07.02.2023 11:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №700153 / 2023-01-04 / 79 / г
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.000666. 26.642271
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7002АР
Километри: 0
Превозва се от: Росен Христов
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 27
Куб.м³ 2.11 м³
Общо: 27 бр. / 2.11 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 172
Куб.м³ 7.64 м³
Общо: 172 бр. / 7.64 м³
Всичко: 199 бр. / 9.75 м³