Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12497/00052/07022023/120007 - F13DFQ7
Дата/Час: 07.02.2023 12:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №697769 / 2022-12-29 / 10 / л
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "НОВЕ ЕБ"ЕООД, обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, адрес: Западна индустриална зона , м. Горната могила №1, ЕИК: 206776240
Пътува до:
Получател: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - фреш Ойл
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0976ВМ
Номер на ремарке: Р6565ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Данев
Спедитор: Християн Владимиров (Б7759)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 12 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.5 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³
Всичко: 3 бр. / 50 пр.м³ / 27.75 м³