Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13725/00054/07022023/100037 - CXD5B6E
Дата/Час: 07.02.2023 12:02
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Мелекшен Осман, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Полковник Таслаково, адрес: Ул Втора 4
Пътува до:
Получател: Мелекшен Осман Насуф, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Полковник Таслаково, адрес: Ул Втора 4
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Полковник Таслаково - Ул Втора 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5943АК
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Неджати Мустафа (Б4714)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.53 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.53 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.02 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.02 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.55 м³