Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11030/00016/07022023/120633 - C6L93EE
Дата/Час: 07.02.2023 12:09
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Яребица - ул. първа център
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7655АР
Километри: 0
Превозва се от: Али Ариф
Спедитор: Невел Руфи (Б 3121)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.8 м³
Дървесина: Явор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 3 бр. / 12 пр.м³ / 6.9 м³