Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13846/00042/07022023/121334 - 227041D
Дата/Час: 07.02.2023 12:13
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: Вал 7777 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона 1
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0517ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Диян Стефанов
Спедитор: Мюстеджеб Мехмед (Б8730)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 15
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 15 бр. / 4.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 183
Куб.м³ 19.34 м³
Общо: 183 бр. / 19.34 м³
Всичко: 198 бр. / 23.84 м³