Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11030/00017/07022023/121525 - A5Q2E86
Дата/Час: 07.02.2023 12:20
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Яребица - ул. първа център
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1249АР
Километри: 0
Превозва се от: Мухарем Ахмед
Спедитор: Невел Руфи (Б 3121)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.8 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.8 м³