Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00069/18032023/150234 - D273336
Дата/Час: 18.03.2023 14:32
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Сенер Кемал Хамди, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул Средна Гора 42
Пътува до:
Получател: Сенер Кемал Хамди, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул Средна Гора 42
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул Средна Гора 42
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4486ВА
Километри: 0
Превозва се от: Ашкън Ахмедов
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³