Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4575/00022/18032023/152217 - 3E46664
Дата/Час: 18.03.2023 15:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №713433 / 2023-02-21 / 5 / ф
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8714ВС
Номер на ремарке: СТ1735ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Иван Вантев
Спедитор: Ваньо Ангелов (А-8212)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 60 пр.м³
Куб.м³ 36 м³
Общо: 1 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³
Всичко: 1 бр. / 60 пр.м³ / 36 м³