Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00085/18032023/153111 - 1Q752FX
Дата/Час: 18.03.2023 15:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №709249 / 2023-01-24 / 280 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Акъ Мустафов, обл. Русе, общ. Борово, с. Обретеник, адрес: ул Трети Март 12
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: с. Обретеник - ул Трети Март 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Сабри Сабриев
Спедитор: Иво Колев (А-8209)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.84 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.84 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.84 м³