Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13603/00017/18032023/153344 - 8BMFW16
Дата/Час: 18.03.2023 15:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №707583 / 2023-01-18 / 30 / з
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Пътува до:
Получател: Александър-лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра, бул.,,Македония"№ 6, ап. 17, ЕИК: 118586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - База Александър-лес ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ9492СМ
Номер на ремарке: СС5572ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Валери Георгиев
Спедитор: Йордан Блаканджиев (Б 5753)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 94
Куб.м³ 15.05 м³
Общо: 94 бр. / 15.05 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 257
Куб.м³ 21.43 м³
Общо: 257 бр. / 21.43 м³
Всичко: 351 бр. / 36.48 м³