Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00086/18032023/173324 - 638F6E0
Дата/Час: 18.03.2023 17:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №709249 / 2023-01-24 / 280 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Платан ЕООД, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, адрес: ул."Съединение"16, вх.Б, ет.3, ап.27, ЕИК: 123456789
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна Индустриална Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1517АР
Номер на ремарке: Р6223ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Ивелин Атанасов
Спедитор: Иво Колев (Б-8640)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 62.5 пр.м³
Куб.м³ 28.75 м³
Общо: 1 бр. / 62.5 пр.м³ / 28.75 м³
Всичко: 1 бр. / 62.5 пр.м³ / 28.75 м³