Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00046/22032023/113522 - KDAC88A
Дата/Час: 22.03.2023 11:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №702336 / 2023-01-06 / 265 / м
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Р.А-03-БОБИ ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: , ЕИК: 104601654
Пътува до:
Получател: Йордан Йорданов, обл. Велико Търново, общ. Павликени, с. Караисен, адрес: ул Христо Ботев
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: с. Караисен - ул Христо Ботев
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3752КА
Километри: 0
Превозва се от: Иван Стоянов
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³