Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9721/00106/22032023/113700 - FA5C50D
Дата/Час: 22.03.2023 11:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №710818 / 2023-02-01 / 139 / я
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ Стоян Делийски, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул."Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв Бъчвари УПИ VII-6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2193АС
Километри: 0
Превозва се от: Петко Зайчаров
Спедитор: Валери Петков (Б 4756)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.23 м³
Общо: 1 бр. / 0.23 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 17
Куб.м³ 2.39 м³
Общо: 17 бр. / 2.39 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 10
Куб.м³ 0.75 м³
Общо: 10 бр. / 0.75 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 19
Куб.м³ 1.04 м³
Общо: 19 бр. / 1.04 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 17
Куб.м³ 2.33 м³
Общо: 17 бр. / 2.33 м³
Всичко: 64 бр. / 6.74 м³