Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00059/22032023/114717 - KBB5B13
Дата/Час: 22.03.2023 11:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №708296 / 2023-01-20 / 19 / и
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 9
Куб.м³ 4.57 м³
Общо: 9 бр. / 4.57 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 2 бр. / 0.6 м³
Всичко: 11 бр. / 5.17 м³