Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00187/22032023/114735 - 76A82H0
Дата/Час: 22.03.2023 12:14
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Бъчвари УПИ VII 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5120ВМ
Номер на ремарке: ЕВ0123ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 7
Куб.м³ 2.57 м³
Общо: 7 бр. / 2.57 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 8
Куб.м³ 2.81 м³
Общо: 8 бр. / 2.81 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 106
Куб.м³ 19.2 м³
Общо: 106 бр. / 19.2 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 50
Куб.м³ 4.98 м³
Общо: 50 бр. / 4.98 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 33
Куб.м³ 2.26 м³
Общо: 33 бр. / 2.26 м³
Всичко: 204 бр. / 31.82 м³