Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00060/22032023/124051 - A8J9M64
Дата/Час: 22.03.2023 12:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №706630 / 2023-01-16 / 201 / а
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Транслес 2000" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "П. Ю. Тодоров" № 42, вх. А, ЕИК: 200946814
Пътува до:
Получател: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 9
Куб.м³ 3.79 м³
Общо: 9 бр. / 3.79 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 28
Куб.м³ 5.59 м³
Общо: 28 бр. / 5.59 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 9
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 9 бр. / 0.9 м³
Всичко: 46 бр. / 10.28 м³