Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00061/22032023/125411 - 5P40325
Дата/Час: 22.03.2023 12:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №701096 / 2023-01-05 / 201 / ж
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Пътува до:
Получател: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул Трети март 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9923КТ
Километри: 0
Превозва се от: Хасан Якъбов
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.6 м³
Общо: 4 бр. / 1.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 39
Куб.м³ 8.53 м³
Общо: 39 бр. / 8.53 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 19
Куб.м³ 2.17 м³
Общо: 19 бр. / 2.17 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 19
Куб.м³ 1.25 м³
Общо: 19 бр. / 1.25 м³
Всичко: 81 бр. / 13.55 м³