Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13029/00062/22032023/132319 - BCN3I8D
Дата/Час: 22.03.2023 13:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №705126 / 2023-01-12 / 29 / б
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Елба-99" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "д-р Христо Момчилов" № 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: "Грийн Форест 2016" ООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Т.Балина 25, ЕИК: 204023831
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Тих труд
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9123АР
Километри: 0
Превозва се от: Веско Лазаров
Спедитор: Любомир Николов (Б 7747)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 10.8 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 10.8 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 10.8 м³