Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00157/22032023/140409 - DADA856
Дата/Час: 22.03.2023 14:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712558 / 2023-02-16 / 1156 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово, адрес: УЛ. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" №6, ЕИК: 112580829
Пътува до:
Получател: "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово, адрес: УЛ. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" №6, ЕИК: 112580829
Направление: Обл. Пазарджик, Общ. Ракитово
Адрес: гр. Ракитово - УЛ. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" №6
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ0670НН
Номер на ремарке: РА8667ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Мазълов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 37
Куб.м³ 11.57 м³
Общо: 37 бр. / 11.57 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 170
Куб.м³ 19.26 м³
Общо: 170 бр. / 19.26 м³
Всичко: 207 бр. / 30.83 м³