Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00159/22032023/144321 - D4UB426
Дата/Час: 22.03.2023 14:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №712558 / 2023-02-16 / 1156 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово, адрес: УЛ. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" №6, ЕИК: 112580829
Пътува до:
Получател: "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово, адрес: УЛ. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" №6, ЕИК: 112580829
Направление: Обл. Пазарджик, Общ. Ракитово
Адрес: гр. Ракитово - УЛ. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" №6
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ6516АН
Номер на ремарке: РА4056ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Шолев
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 282
Куб.м³ 31.71 м³
Общо: 282 бр. / 31.71 м³
Всичко: 282 бр. / 31.71 м³